Klik billedet
Parkeringspladser foran Slottet Udskriv Email
Untitled document

22. marts 2010
Parkeringsplan ved B.93 godkendt.
Kommunen har godkendt helhedsplanen med friarealer og 36 parkeringspladser ved klubhuset ved Svanemøllen.


Arbejdet med at anlægge 36 parkeringspladser og etablere friareal ved B.93' klubhus og den nye tennishal ved Svanemøllen kan nu gå i gang.

Københavns Kommune har godkendt den helhedsplan, som klubbens hovedbestyrelse har fremsendt. Kommunen har krævet de 36 parkeringspladser anlagt som led i opførelsen af den nye hal, og helhedsplanen etablerer parkeringspladserne ved klubhuset og reserverer samtidig arealet nord for den nye hal til idrætsformål, rekreative områder og til sikre færdselsveje for de mange børn og unge, der hver dag færdes til og fra fodboldbanerne.

B.93 har omkring 1.350 aktive fodboldspillere, og for hovedbestyrelsen har det været vigtigt at sikre, at de mange hundrede børn og unge kan færdes sikkert til og fra banerne og på klubbens anlæg i øvrigt.

Heldigvis har Københavns Kommune i sin godkendelse af helhedsplanen netop lagt vægt på hensynet til sikkerheden for børn og unge og ønsket om at friholde selve anlægget for biltrafik.Kommunen havde i første omgang – tilsyneladende på grund af en misforståelse – givet afslag på klubbens helhedsplan.

B.93 havde derfor genfremsendt redegørelsen, denne gang også med et alternativ, hvor de 36 parkeringspladser er placeret på området foran klubhuset. Herfra er der kun cirka 60 meter til tennishallen indgang.Og det er denne løsning, som Københavns Kommune foretrækker:

"Ud fra den i redegørelsen anførte argumentation om at undgå unødig biltrafik i den del af området, hvor der færdes mange børn og unge, kan Center for Bydesign primært godkende forslag 1", skriver Københavns Kommunes Miljø- og Teknikforvaltning.Anlægget af parkeringspladser har udløst stor modstand fra tennisbestyrelsen i B.93, der har blokeret for løsningen gennem seks måneder ved at insistere på, at de 36 parkeringspladser skulle etableres på selve klubbens idrætsområde lige foran indgangen til hallen, selv om det dermed ville skabe risikable situationer for de mange børn og unge og forhindre, at området kan bruges til idrætsformål.

Hovedbestyrelsen i B.93 er meget tilfreds med, at der nu som ventet er fundet en god løsning i samarbejde med Københavns Kommune.

Mere om B.93 Hallen her.


Fakta i sagen om parkeringspladserne

November 2008
Københavns Kommune giver byggetilladelse til opførelse af B.93 Hallen. Tilladelsen indeholdt en lang række krav, blandt andet, at klubben skulle anvise 36 parkeringspladser og friarealer.

Februar 2009
Hovedbestyrelsen i B.93 beder klubbens bygherrerådgiver om at udarbejde en helhedsplan for friarealer og parkeringspladser, der skaber sikre færdselsveje og ikke blokerer for en senere opførelse af den hal til boldspil, som generalforsamlingen i november 2006 enstemmigt havde vedtaget. Hovedbestyrelsen afsætter 50.000 kr. til arbejdet.

Maj 2009
Hovedbestyrelsen godkender helhedsplanen med friarealer og parkeringspladser og beder halselskabet Østerbros Idrætspark A/S om fremsende planen, der indeholder 10 halnære parkeringspladser, til Københavns Kommune. Tennisbestyrelsen, der ønsker vej og parkeringspladser lagt ind på selve anlægget, hvorved børn og biltrafik krydser hinanden, blokerer dog i et halvt år for fremsendelsen til kommunen.

December 2009
Hovedbestyrelsen tilbyder et nyt kompromis med 15 halnære parkeringspladser, men dette afvises også af tennisbestyrelsen. Hovedbestyrelsen indsender derpå helhedsplanen til kommunen.

Februar 2010
Kommunen afviser i første omgang helhedsplanen af uopklarede grunde.

Marts 2010
Kommunens afslag viser sig at bygge på en misforståelse. Københavns Kommune godkender anlægget af parkeringspladser og friareal, som B.93 har fremsendt.


Venlig hilsen
Hovedbestyrelsen

Skrevet af Klaus B. Johansen   
Antal hits: 3685
Senest opdateret: 22 september 2016