Klik billedet
20100205 Orientering fra hovedbestyrelsen Udskriv Email
Untitled document

Tennisbestyrelsen i B.93 har i en henvendelse til hovedbestyrelsen, som også er lagt på hjemmesiden og sendt som pressemeddelelse til Østerbro Avis, fremsat kritik på en række punkter af hovedbestyrelsen i klubben.

Det er efter hovedbestyrelsens opfattelse ikke til gavn for klubben at føre en intern diskussion og urigtige anklager frem i offentligheden, men for at afværge de værste misforståelser, skal jeg her komme med en kort redegørelse.

En stor del af den nuværende hovedbestyrelse blev valgt i april 2004. Siden da har der været en meget positiv udvikling i klubben. Vigtigst kan nævnes:

  • At klubben i 2009 fik gennemført den største forbedring af anlægget i mange år, da der blev opført en ny tennishal på Svanemølleanlægget med fire indendørs tennisbaner til erstatning for den gamle hal med to baner ved Østerbro Stadion, som blev solgt til Sparta. Salget af den gamle hal blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen i november 2006. Den nye hal blev opført inden for tidsplan og budget efter en effektiv fundraising, som både fodbold- og tennismedlemmer bidrog til.
  • At klubben i samtlige år siden 2004 har aflagt regnskaber med overskud. Siden 1. januar 2006 har økonomien internt været opdelt, så de to afdelinger selv råder over alle deres indtægter, efter at de har betalt et bidrag til fælles administration og husleje. Fordelingen af udgifterne til det fælles blev efter ønske fra tennis ændret fra 1. januar 2009, så fodboldafdelingen kom til at betale en væsentlig større andel. Tennisafdelingen har fuld frihed til at disponere over egne midler, til at ansætte de trænere, den
    ønsker, ligesom afdelingen har fuld råderet over den nye hal.
  • At alle væsentlige beslutninger i hovedbestyrelsen siden 2004 - med få undtagelser - er truffet i enighed. Der er altså ikke tale om, at flertallet i hovedbestyrelsen vedvarende nedstemmer tennisrepræsentanterne. Tværtimod har der i alle årene været arbejdet for og opnået konsensus mellem afdelingerne i næsten alle beslutninger.


Der har været to reelle undtagelser fra dette: Den første opstod i foråret 2008, da den nyvalgte tennisbestyrelse krævede aftalen om salg af den gamle tennishal til Sparta annulleret.

Det ville have været i strid med generalforsamlingens enstemmige beslutning, det ville have umuliggjort opførelsen af den nye hal, det ville være i strid med kommunens samlede idrætsløsning for Østerbro, og det ville have udløst et erstatningskrav for kontraktbrud mod klubben. Hovedbestyrelsen valgte i enighed at vedstå salgsaftalen, som jo også har ført til opførelsen af den nye hal med fire baner.

Den anden uenighed drejer sig om placeringen af parkeringspladser. Her har hovedbestyrelsen vedtaget en plan, der primært placerer parkeringspladser foran klubhuset og reserverer pladsen foran tennishallen til en hal til boldspil (en multihal), som generalforsamlingen i 2006 også vedtog.

Løsningen sikrer det nødvendige antal parkeringspladser, herunder 10 pladser tæt ved hallen, uden at der nedlægges areal til idrætsformål. Placeringen af multihallen er vedtaget enstemmigt af både halselskabets bestyrelse og hovedbestyrelsen.

Men her har tennisafdelingens repræsentanter senere ønsket, at der i stedet skal anlægges en stor parkeringsplads til 800.000 kr., hvilket dels vil forhindre opførelsen af en multihal, dels vil skabe meget risikable færdselsveje for de mange hundrede børn og unge, der hver dag færdes til og fra fodboldbanerne.

Hovedbestyrelsen tror ikke, at det er det, flertallet af medlemmerne - heller ikke i tennisafdelingen - ønsker.

Hovedbestyrelsen arbejder inden for klubbens love, vi ønsker et godt samarbejde, og er uforstående over for, at tennisbestyrelsen ønsker konfrontation. Hovedbestyrelsen stiller gerne op til et informationsmøde, hvor medlemmerne kan få lejlighed til at stille spørgsmål, og vi opfordrer til, at man tager debatten i klubben på god demokratisk vis og stopper med anklager og kritik i det offentlige. Det tjener ikke klubbens interesser.


Venlig hilsen

johnny_w_hansenFormand
Johnny W. Hansen
Mobil: 60 80 93 93
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 3158
Senest opdateret: 22 september 2016