Klik billedet
20080320 Arbejdet med B.93 Hallen skrider frem Udskriv Email
Untitled document

B.93 og klubbens datterselskab Østerbros Idrætspark A/S går nu for alvor i gang med at gennemføre planerne om at erstatte den gamle tennishal ved Østerbro Stadion med en ny moderne tennishal med fire tennisbaner, multihal og et omliggende fritids- og aktivitetsområde.

Den ekstraordinære generalforsamling den 16. november 2006 bad i fuld enighed B.93s hovedbestyrelse om at sælge den gamle hal til Sparta for 15 millioner kroner, opføre en ny hal med fire tennisbaner og en hal til boldspil (multihal). Generalforsamlingen forpligtede samtidig hovedbestyrelsen til at sikre, at tennisafdelingen ikke kom til at stå uden indendørs baner i en periode, fordi vi afgav den gamle hal, før den nye var klar til brug.

Hovedbestyrelsen har siden da arbejdet ihærdigt på at gennemføre generalforsamlingens beslutning.

Oprindeligt skulle salget være gennemført per 1.1.2007 eller 1.7.2007, men det har været nødvendigt at justere tidsplanen undervejs og derfor også at ændre aftalens indhold om B.93 brugsret til den gamle hal, mens vi venter på, at den nye står klar. Vi har løbende haft en god og konstruktiv dialog med Sparta. Både vi og Sparta har været optaget af at skabe en løsning, der tog hensyn til begge klubber, og som var i overensstemmelse med den samlede helhedsløsning for idrætten på Østerbro, som Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget med anbefaling fra hele Østerbros idrætsliv.


Status pr. 20. marts 2008

Vi kan i dag fastslå følgende:

- Salget af den gamle tennishal til Sparta gennemføres nu med virkning fra 1. maj 2008.
- B.93's tennisafdeling vil have fuld brugsret til at spille tennis i den gamle hal, lige indtil der står to baner klar i en ny hal ved klubhuset ved Svanemøllen. Det betyder, at risikoen for, at tennisafdelingen i en periode skulle komme til at stå uden indendørs baner er fjernet fuldstændigt.

Vi har til gengæld lovet Sparta, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at få fremdrift i byggeriet af den nye hal, så Sparta så hurtigt som muligt kan få fuld råderet over den gamle hal. Og vi har aftalt, at såfremt vi har en ny hal med to tennisbaner klar den 1.9.2009, vil vi få en bonusbetaling fra Sparta på en million kroner.

I B.93 er vi også gået i gang med at spare op til byggeriet af B.93 Hallen. I det regnskab, der aflægges på den ordinære generalforsamling den 29. april, vil der være hensat penge til opsparing til hallen. Og hovedbestyrelsen vurderer, at det vil være muligt at nå en opsparing på samlet cirka en million kroner i løbet af 2009.


Østerbros Idrætspark

Selve opførelsen af den nye hal er overladt til Østerbros Idrætspark A/S, som klubben stiftede i juni 2006 med det formål at opføre hallen og omliggende fritidsområde. Østerbros Idrætspark har fået for nylig valgt en ny særdeles kompetent bestyrelse. Formanden for bestyrelsen er Jens Kampmann, næstformand er arkitekt Søren Daubjerg, kasserer er Henrik Lindholm, sekretær er Simon Munch Hermansen og Leo Larsen og Axel Thrige Laursen er medlemmer af bestyrelsen. Direktør i selskabet er Inder Sapru. Se kontaktdetaljer her.

Tre af de seks bestyrelsesmedlemmer (Jens Kampmann, Leo Larsen og Simon Munch Hermansen) er aktive medlemmer i B.93 tennisafdeling. Henrik Lindholm er mangeårig kasserer i B.93 og æresmedlem. Søren Daubjerg bidrager med byggefaglig ekspertise og Axel Thrige Laursen er udpeget af Østerbro Lokaludvalg og vil arbejde for, at hallen bliver et aktiv for hele bydelen.

Østerbros Idrætspark har fået udarbejdet en plantegning og beskrivelse af det planlagte byggeri, som indgår i en ansøgning til Københavns Kommune om tilladelse til at opføre B.93 Hallen. I kan se plantegningen i vedlagte orienteringsmateriale, ligesom den kan ses her på den officielle hjemmeside under B.93 Hallen. Her vil der også løbende blive informeret om arbejdet med at opføre den nye hal.

Plantegningen er udarbejdet i dialog mellem selskabet, hovedbestyrelsen og det nedsatte byggeudvalg, hvor der sidder repræsentanter indstillet af tennisbestyrelsen og af hovedbestyrelsen. Grunden, der skal bygges på, er trekantet og vanskelig at bygge på, og der har derfor været arbejdet intenst med at finde den rigtige model.

Den valgte model er udarbejdet efter et oplæg fra tennisafdelingen, som ønskede en hal, der ligger langs grunden ind til gasværksgrunden og indeholder en bygning til omklædning og ophold i midten mellem to haller med hver to tennisbaner. Fra denne midterbygning vi det være muligt at se ud på banerne i begge haller.

Og det er planen, at der skal være en trappe op til en balkon, hvor der vil være plads til tilskuere, som herfra kan følge spillet på de fire baner. Som en følgende etape skal der bygges en multihal, som kan bruges til indefodbold, håndbold, til opvisningskampe i tennis, til ældreidræt og til andre sportsgrene.

Multihallen skal efter planen have to rækker tilskuerpladser i hver side samt en balkon på linje med tennishuset, hvorved der vil blive plads til anslået 250-300 tilskuere. I forbindelse med multihallen gøres der også plads til en motionsafdeling med massagerum. I kan se det hele på tegningen.


Økonomi

Det er aftalt, at provenuet fra salget af den gamle tennishal bruges til at opføre den nye tennishal med omklædning og opholdsrum. Status her er, at såfremt vi får de første to tennisbaner klar til brug i en ny hal inden 1.9.2009, og vi gennemfører den planlagte opsparing i klubben, vil der være godt 14,5 millioner kroner til rådighed til det nye byggeri.

Dertil kommer et lån på omkring 5-6 millioner, som i følge hovedbestyrelsens budgetter vil være forsvarligt. Dermed er vi tæt på målet, men det er nødvendigt at skaffe yderligere finansiering af tennishallen. Opførelse af multihal og motionsafdeling kræver, at der skaffes særskilt finansiering til dette.

Vi er godt på vej til at opføre en fantastisk hal, der vil blive en kæmpegevinst for klubben. Men der er brug for, at alle gør en indsats for at vi får skaffet de penge, der skal til for at vi kan få byggeriet så flot og så godt, som vi ønsker.

Østerbros Idrætspark og hovedbestyrelsen vil igangsætte en forstærket fundraising nu. Vi ved, at der ikke mindst i tennisafdelingen er folk med et godt kontaktnet til virksomheder og fonde, der måske kunne tænke sig at støtte eller sponsere et byggeri. Hold jer ikke tilbage. Vi opfordrer alle til at bidrage til, at vi får løst denne opgave på en helt rigtig måde.

Kunne det være en idé at udbyde medlemsaktier i den nye hal, så man kan købe en aktie mod at få fortrinsret til at reservere baner og få rabat på baneleje i en periode? Er der nogle, der er friske til at lave et flot indsamlingsbarometer i klubben - både klubhus og tennishal - hvor vi løbende kan følge med i hvordan det går med indsamlingen af penge.

Kort sagt: Lad os gøre det til en folkesag i B.93 for både tennis- og fodboldfolk at få samlet penge ind til et fantastisk byggeri.

Vil du hjælpe B.93 med halbyggeriet?

Kontakt venligst


Inder_Sakset_100pxDirektør
Inder Sapru
Tlf.: 35 38 80 63
Mobil: 25 10 17 64
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 
Flere detaljer om halbyggeriet


I kan læse flere detaljer i denne orientering fra hovedbestyrelsen [Word. webred.].
 
Du vil løbende kunne følge med i byggeriet på b93.dk.
Her kan I også læse projektbeskrivelsen for hallen.


Venlig hilsen
B.93 Nyhedsbrevet


P.S.: Klubbens fantastiske kulturudvalg har fået udarbejdet en særavis om B.93 Fodbold, B.93 Tennis med mere, som er indlagt i det seneste nummer af Østerbro Avis. Det er en meget flot avis, som nu er bragt ud til samtlige husstande på Østerbro, hvilket er mange, mange tusinde. Det er en meget fin og værdifuld omtale og reklame for klubben, som ulturudvalget på den måde har skabt.

 

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 4193
Senest opdateret: 22 september 2016