Klik billedet
20070625 Bilag ØI projektbeskrivelse Udskriv Email
Untitled document

Projektbeskrivelse

Østerbros Idrætspark
Et nyt idræts- og fritidsområde ved Svanemøllen
Juni 2007


B.93 ønsker med etableringen af Østerbros Idrætspark at bygge en ny idrætshal, B.93 Hallen, til tennis og flere andre idrætsgrene samt at skabe et nyt, åbent fritids- og idrætsaktivitetsområde for befolkningen på Østerbro, Nørrebro og det øvrige København. Et mødested mellem den organiserede og den uorganiserede idræt.

Opførelsen af Østerbros Idrætspark er et led i den samlede plan for idrætten på Østerbro, som Københavns Kommune har fremlagt. Planen indebærer, at B.93 sælger den gamle tennishal ved Østerbro Stadion og i stedet bygger en ny hal ved Svanemølleanlægget.


Den nye idrætspark


Med Østerbros Idrætspark ønsker vi at etablere:

● nye indendørs tennisbaner til B.93 tennisafdeling som erstatning for den gamle tennishal ved Østerbro Stadion, der sælges til Sparta Atletik
● en multihal med bane til indefodbold, tennis og andre sportsgrene
● en klatrehal med bouldregrotte til brug for Dansk Bjergklub og Københavns Klatreklub, som der p.t. forhandles med
● en lille motionsafdeling, der skal bruges af foreningerne men som samtidig bliver åben for ældreidræt, projekter for børn og unge, institutioner og skoler, uorganiserede idrætsaktive samt andre foreninger
● et åbent idrætsområde - en idrætspark - med minimultibane, slåmure, streetbasket, klatring, pitstop for motionsløbere og installationer og skulpturer til armgang, hækkeløb, spring og almindeligt ophold. Kort sagt et moderne fritidsområde, der skal være åbent for alle.


Formål

Etableringen af Østerbros Idrætspark er et led i B.93's arbejde med at skabe en moderne idrætsforening, der åbner sig mod omverdenen og byder nye befolkningsgrupper, som ikke har været idrætsaktive, inden for i fleksible former.
Med Østerbros Idrætspark, der føjer sig til de nuværende aktiviteter i B93 med fodbold, tennis og motion, ønsker vi at skabe et nyt samlet, rekreativt område på Østerbro i samspil med de omgivende institutioner, skoler, eksisterende boligkarréer samt de planlagte nye boliger og evt. gymnasium på den ubebyggede del af Østre Gasværk.

Etableringen af Østerbros Idrætspark skal:

● inddrage flere idrætsgrene i området ved Svanemøllen og skabe samarbejde mellem foreninger
● inddrage nye befolkningsgrupper - børn, unge, voksne og ældre - i aktiviteterne
● være et mødested for den organiserede idræt i foreningerne og den uorganiserede idræt med unge og ældre, som har lyst til at komme forbi og dyrke idræt, når det passer dem
● være et tilbud om samarbejde med områdets skoler og institutioner
● være et område på Østerbro, hvor der er aktivitet med idræt, fritid og sociale aktiviteter fra morgen til aften hele året rundt
● indgå i B.93 arbejde med skabe vellykket integration af børn og unge med indvandrerbaggrund og skabe gode sociale miljøer og kammeratskaber. B.93 har til dette formål ansat en integrationskonsulent/ungdomskonsulent
● gøre det muligt at afholde større kulturelle arrangementer - koncerter, udstillinger, opvisninger med mere - såvel indendørs som udendørs.


Kort om B.93

B.93 har siden 1893 været en klub, der er åben for alle, og som samler folk fra alle samfundsgrupper og sociale lag. B.93 har altid haft som ambition både at have fodbold og tennis på højeste niveau og en stor og bred ungdoms-, senior- og old boys-afdeling. Klubben ser etableringen af dette anlæg som et middel til på én gang at styrke elite- og breddearbejdet i klubben.

B.93 rekrutterer mange medlemmer fra Østerbro men også i høj grad fra Nørrebro og fra andre københavnske kvarterer. Cirka 50 procent af medlemmerne kommer fra Østerbro, 25 procent fra Nørrebro og Nordvest, og 25 procent kommer fra indre by, Valby, Amager, Vanløse, Hellerup og Frederiksberg. B.93 har i sin ungdomsafdeling cirka 30 procent medlemmer med indvandrerbaggrund, mens tallet i seniorafdelingen ligger på 10-15 procent.

B.93 har dermed en enestående bredt sammensat medlemsskare med en social og menneskelig mangfoldighed, som klubben både ser som et stort aktiv og en stor fornøjelse.

B.93 har aktuelt i juni 2007:
-- cirka 800 aktive fodboldmedlemmer
-- cirka 900 aktive tennisspillere
-- cirka 200 passive medlemmer

Dertil kommer, at B.93 har åbnet sin motionsafdeling for ældreidræt, projekter for overvægtige børn og unge, buschauffører, ansatte og børn fra omgivende institutioner og skoler samt enkeltmedlemmer.


Placering

Den nye hal og idrætspark skal placeres på B.93' anlæg, Svanemølleanlægget, Ved Sporsløjfen 10, 2100 Ø, hvor der i lokalplanen er reserveret et område til halbyggeri.

B.93 har med Svanemølleanlægget fra 1994 et dejligt anlæg med et smukt gammelt klubhus i grønne omgivelser med bevaringsværdig bebyggelse og beplantning i hjertet af Østerbro.

Med dette projekt og anlægget af minimultibanen foran klubhuset, som er igangsat i samarbejde med Københavns Kommune, er det tanken at færdiggøre og samle anlægget, så det fremstår åbent, indbydende og harmonisk.

Anlægget besøges hver dag af mange hundrede mennesker, og med projektet ønsker vi at skabe et område, hvor der er aktivitet fra morgen til aften hele året rundt.

Den centrale placering og behovet for idræts- og fritidsaktiviteter understreges af planerne om udvikling af Nordhavnen på den anden side af jernbanen samt planerne om byggeri af boliger og evt. et gymnasium på nabogrunden, Østre Gasværk.

Københavns Kommune vi efter planen i december 2007 træffe beslutning om anlæg af en Nordhavnsvej, som kan få betydning for Svanemølleanlægget. B.93 har derfor udarbejdet projektet i en alternativ version, der tager højde for dette ved i det ene tilfælde at forskyde byggeriet cirka 20 meter mod vest.

B.93 har en lejekontrakt på Svanemølleanlægget med Københavns Kommune. Kontrakten løber foreløbig til 2020. Det er af hensyn til finansieringen af byggeriet nødvendigt med en forlængelse af lejekontrakten. B.93 har derfor anmodet Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning om en forlængelse af lejekontrakten, som gør det muligt at optage 30-årige lån til byggeriet.


Indhold

Anlægget skal, såfremt den samlede finansiering fremskaffes, og forhandlingerne med Dansk Bjergklub/Københavns Klatreklub afsluttes positivt, indeholde følgende:

Indendørs tennis: Tre indendørs tennisbaner med to omklædningsrum, teknikrum og lille opholdsrum/kontor til brug for B.93 Tennis.

Multihal: En separat hal i størrelse som en tennisbane. Skal anvendes til indendørs fodbold for B.93 yngste hold i vinterhalvåret og vil derudover kunne anvendes til tennis og til andre idrætsaktiviteter. Vil frigøre tid til andre i gymnastiksale på skoler med mere på Østerbro, som i dag bruges af B.93 til indefodbold i vinterhalvåret.

Klatrehal: Klatrehal med bouldregrotte. Omklædningsrum og rum med skabe samt lille kontor til obligatorisk vagtpersonale. Skal anvendes af Dansk Bjergklub/Københavns Klatreklub, der er Danmarks ældste og største forening inden for denne sportsgren.

Motionsrum/styrketræningsrum: Motionslokale på cirka 130 kvadratmeter med tilhørende massagerum/kontor og lille foyer. Motionsrummet skal erstatte det nuværende, der er placeret i B.93 klubhus, hvorved der frigøres plads i klubhuset til kontor og bibliotek for Dansk Bjergklub/Københavns Klatreklub samt evt. ungdomslokale, fritidsklub eller lignende.

I motionsrummet skal de nuværende aktiviteter i B.93 Motion fortsættes og udvikles. Motionsrummet anvendes i dag af B.93 til styrke og konditionstræning, men derudover afholdes der ældregymnastik i samarbejde med Folkesundhed København. B.93 har også haft et projekt for overvægtige børn i samarbejde med Københavns Kultur- og Fritidsforvaltning, ligesom foreningen Skandinavisk Rafting har anvendt rummet til et lignende projekt. Øresundsskolen, andre institutioner i området og et hold buschauffører fra Arriva anvender også rummet. Endelig er afdelingen åben for enkeltmedlemmer, der kan melde sig ind for en kortere eller længere periode ad gangen.

I den nye hal skal disse aktiviteter fortsættes og udvikles med det formål hele dagen at have glade mennesker, der er aktive i organiserede eller uorganiserede aktiviteter. Dansk Bjergklub/Københavns Klatreklub skal også kunne anvende motionsrummet som led i det indgåede samarbejde.

Parkområde/fritidsområde: Rundt om den nye hal etableres et parklignende fritidsområde på den del af grunden, der er en del af B.93 lejemål på Svanemølleanlægget. Området forbindes med det lille grønne område foran klubhuset, som er et offentligt område, der ikke er omfattet af B.93 lejekontrakt. Dermed skabes et nyt samlet fritids- og aktivitetsområde, der skal være åbent for alle og fungere som et mødested mellem de organiserede aktiviteter i foreningerne og den uorganiserede eller selvorganiserede idræt.

Området skal være et smukt og inspirerende grønt område mellem de bevaringsværdige træer og indeholde følgende:

Multisportsområde: Et lille område med slåmur, streetbasket og klatring.

Trænings- og legefaciliteter: Stationære redskaber til armgang, linegang, hækkeløb og springøvelser. Skulpturer til at tumle kropsvægt med armhævninger etc. Udendørs bordtennis.

Pitstop for motionsløbere: Området skal være start mål eller et stop på vejen for motionsløbere eller motionsvandrere.

Minimultibane: På det frit tilgængelige område foran klubhuset er der ved at blive anlagt en minimultibane til en række forskellige sportsgrene: Fodbold, basketball, volleyball, fodtennis, hockey, minitennis med mere. Banen anlægges af B.93 i samarbejde med Københavns Kommune. Den vil være udstyret med automatisk tændende og slukkende lysanlæg, så den kan bruges hele året rundt. Den forventes færdiggjort senest i juli 2007. B.93 har ved tilsagn fra en række fonde og egenbetaling skaffet finansiering til banen, der har et anlægsbudget på cirka 670.000. Udgiften til denne bane belaster således ikke dette projekt, men banen tænkes som en integreret del af det samlede anlæg.

Minimultibanen vil være frit tilgængelig for hele lokalområdet, og den skal samtidig være en facilitet, som B.93 ungdomskonsulent/ integrationskonsulent skal kunne trække på i sit arbejde med at skabe nye aktiviteter og byde børn og unge velkommen i et godt socialt miljø i og omkring klubben.

Banen skal kunne anvendes af børn og unge, der bare har lyst til at komme og spille. Den skal kunne anvendes af skoler, institutioner og beboerforeninger, og den skal kunne anvendes til stævner for selvorganiserede grupper.

Såfremt forhandlingerne med Dansk Bjergklub/Købehavns Klatreklub skulle ende uden resultat, vil de to foreningers bidrag og klatrehallen blive taget ud af projektet, mens resten af anlægget søges gennemført.


Organisation

B.93 ønsker at forankre anlæg og drift af det nye idrætsanlæg i et nystiftet aktieselskab på samme måde, som den gamle tennishal oprindeligt var organiseret i et aktieselskab. Selskabets navn er Østerbros Idrætspark A/S.


Samarbejdspartnere

Som det fremgår, forhandler B.93 med Dansk Bjergklub/Københavns Klatreklub om realiseringen af dette projekt. I forhandlingerne indgår også, at Dansk Bjergklub/Københavns Klatreklub kommer til at anvende B.93 klubhus og cafe og dermed skabe øget aktivitet og klubliv.

B.93 har derudover haft flere drøftelser med Lokale- og Anlægsfonden om udformningen af anlægget med henblik på at skabe et nyskabende og åbent idrætsanlæg, som opfylder ønsket om at skabe et moderne anlæg med aktiviteter, som passer til de krav, både organiserede og uorganiserede idrætsudøvere stiller i dagens Danmark. Udformningen af ikke mindst det åbne fritids- og aktivitetsområde er således sket ud fra rådgivning fra Lokale- og Anlægsfonden.

B.93 påtænker derudover at søge tilskud fra andre fonde og private donorer.


Tidsplan

B.93 har indgået en aftale med Sparta Atletik og Motion om salg af den gamle tennishal ved Østerbro Stadion, som Sparta ønsker at anvende til indendørs atletik. I aftalen indgår en tidsplan, der betyder, at B.93's brugsret til den gamle tennishal bortfalder den 15.5.2009.

Det er derfor B.93 ønske at have den nye hal klar til brug senest sommeren 2009.

Aftalen er betinget af, at der fra Københavns Kommunes side gives tilladelse til et nyt byggeri ved Svanemølleanlægget. B.93 vil indsende byggeandragende til Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning så hurtigt som muligt.

Når der er givet byggetilladelse ventes byggeriet af selve hallen at kunne være gennemført inden for 1-1,5 år. Umiddelbart derefter vil aktivitets- og idrætsområdet blive færdiggjort.


Juni 2007
B.93/Østerbros Idrætspark

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 20304
Senest opdateret: 22 september 2016