Klik billedet
20050524 Ekstraordinær generalforsamling Udskriv Email
Untitled document

Tirsdag den 24. maj kl. 18.00 i klubhuset på Svanemølleanlægget1. Valg af dirigent og referent

Johnny W. Hansen valgt som dirigent. Hans Drachmann referent.

2. Forslag om ændring af vedtægterne


Hovedbestyrelsens forslag, som blev vedtaget enstemmigt på ordinær generalforsamling 26.4., men uden det tilstrækkelige antal medlemmer, blev enstemmigt vedtaget. Dermed tilføjes som nyt andet afsnit i vedtægternes §3:
 
"Klubben kan beslutte at danne et anpartsselskab eller aktieselskab til at stå for driften af klubbens førstehold i fodbold. Klubben skal til enhver tid have den bestemmende indflydelse i dette selskab.
Licensen til at deltage i DBU`s turneringer tilhører klubben, men kan midlertidigt overdrages til selskabet.
I tilfælde af, at selskabet træder i betalingsstandsning eller likvidation eller går konkurs, falder licensen omgående tilbage til klubben."

3. Evt.


Intet.


Referent: Hans Drachmann, 24.05.05

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 3442
Senest opdateret: 22 september 2016