Klik billedet
20050426 Referat af generalforsamling Udskriv Email
Untitled document

Referat af ordinær generalforsamling i B.93


Tirsdag den 26. april 2005 klokken 19.30 i klubbens restauration
.

Cirka 50 fremmødte.

På generalforsamlingen mindedes man med et minuts stilhed de medlemmer, der er afgået ved døden det seneste år:

Hans Christian Andersen,
Preben Kargaard,
Palle Niemann,
Kai Orla Jensen og
Anders Helsted.1. Dirigent og referent

Torben Henriksen valgt som dirigent. Hans Drachmann valgt som referent.


2. Jubilæer og prisuddelinger


Uddeling af KBUs sølvnål


KBUs formand Torben Mogensen var gæst på generalforsamlingen og uddelte KBUs sølvnål til tre medlemmer af B.93. Sølvnålen gives til en frivillig idrætsleder, der har ydet en stor indsats som frivillig leder gennem mere end 15 år. Følgende tre personer blev hædret med sølvnålen:

Henrik Lindholm for 21 års frivilligt arbejde indtil nu, heraf 20 som kasserer
Jørgen Ritnagel for 16 års frivilligt arbejde som bestyrelsesformand, ungdomsformand, bestyrelsesmedlem og træner
Jørgen Norsker for 17 års frivilligt arbejde, heraf 10 som formand og ved siden af diverse job i Divisionsforeningen og DBU

"Tillykke til B.93 med at have sådanne mennesker", sagde Torben Mogensen.


B.93 jubilæumsnåle blev uddelt til følgende:


25 års medlemskab
Anders Marko Juhl,
Jens Ritnagel og
Dina Garcia.

40 års medlemskab
Torben Henriksen og
Jan Petersen.


50 års medlemskab
Frits Juul Jensen,
Sven-Erik Jensen og
Lars Søndahl-Wolff

Årets B.93'er (fodbold)
Henrik Dreiager


Årets leder

Hans Drachmann

Fortjenstnålen blev givet til

Freddie Birtøe
Ernst Ecks og
Dina Garcia.


Æresmedlem


Jørgen Norsker blev kåret som nyt æresmedlem.3. Hovedbestyrelsens beretning.


Formand Johnny W. Hansen aflagde hovedbestyrelsens beretning, der vedlægges referatet på klubbens kontor. Der var derefter debat om ikke mindst planerne om byggeri af tennishal og multihal. Derpå blev beretningen godkendt.4. Aflæggelse af revideret regnskab


Kasserer Hans Bay gennemgik det reviderede regnskab, der udviste et overskud på 917.000 kroner før renter og afskrivninger og et årsresultat på 339.000 kroner. Gælden er nedbragt fra 2,1 millioner kroner til 1,1 millioner kroner. Der er tale om en klar forbedring af økonomien, men der er stadig behov for en fortsat stram økonomisk styring for at afvikle den resterende gæld. Regnskabet blev efter spørgsmål og debat godkendt.

5. Indkomne forslag


Hovedbestyrelsen havde stillet følgende forslag til generalforsamlingen om ændring af klubbens vedtægter.


Som nyt andet afsnit i vedtægternes §3 tilføjes:
 
"Klubben kan beslutte at danne et anpartsselskab eller aktieselskab til at stå for driften af klubbens førstehold i fodbold. Klubben skal til enhver tid have den bestemmende indflydelse i dette selskab.
Licensen til at deltage i DBU's turneringer tilhører klubben, men kan midlertidigt overdrages til selskabet.
I tilfælde af, at selskabet træder i betalingsstandsning eller likvidation eller går konkurs, falder licensen omgående tilbage til klubben."

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Da der ikke var det i følge vedtægterne tilstrækkelige antal fremmødte medlemmer til endelig vedtagelse, vil Hovedbestyrelsen hurtigt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på endelige vedtagelse af vedtægtsændringen.

6. Valg


Til hovedbestyrelsen

Formand: Johnny Wetterstein Hansen genvalgt for en to-årig periode.
Repræsentant for tennis: Bo Eklund valgt for en to-årig periode.
Suppleant for fodbold: Torben Klarskov genvalgt for en et-årig periode.
Suppleant for tennis: Jon Bremerskov valgt for et et-årig periode.


Valg af revisor

Revisionsfirmaet Erling Andersen genvalgt.7. Evt.

Tennisformand Svend Tøttrup takkede afgående bestyrelsesmedlem Steen Bakmann for at have holdt klubben i live i en meget svær periode. Formand Johnny W. Hansen takkede også Steen Bakmann for indsatsen, hvor han i perioder havde fungeret både som formand og kasserer, og overrakte tre flasker rødvin som tak for indsatsen.

Leif Clemens orienterede om et spændende projekt, som han står bag, med et dansk-vestindisk samarbejde. Projektet er støttet af Kulturministeriet med 50.000 kroner, og fra Danmark deltager juniorhold fra B.93 og Brøndby i turneringer på de vestindiske øer og i Danmark.

Derpå sluttede generalforsamlingen i god ro og orden efter at Palle Banks og Jørgen Ritnagel i fællesskab havde ledet mandskorets afsyngning af det traditionelle B.93-hurra, som aldrig må glemmes.

 

Referent: Hans Drachmann, 28. april 2005

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 3332
Senest opdateret: 22 september 2016