Klik billedet
20050129 Nyt fra Hovedbestyrelsen Udskriv Email
Untitled document

Kære B.93ere
 
Det er lang tid siden, der formelt er informeret fra hovedbestyrelsen, men nu kan vi da komme med lidt nye og nogle halvgamle serviceoplysninger.
 
1. Generalforsamling

Datoen er sat til tirsdag den 26.4.2005 klokken 19.30 i restaurationen i klubhuset. Der vil selvfølgelig senere blive indkaldt officielt, men nu kan I da sætte et kryds i kalenderen.
 
På generalforsamlingen vil vi blandt andet genoptage nogle traditioner, som ved et uheld har været gemt af vejen de seneste år. Vi vil således kåre årets leder. En hædersbevisning, som uddeles til en person inden for fodbold eller tennis,som har gjort en stor indsats for klubben over en årrække.
 
Vi vil også kåre årets B.93er. En ære, der tildeles en person inden for fodboldafdelingen, der har ydet en særlig indsats i året der gik.
 
Begrundede forslag til kåringerne bedes indleveret til hovedbestyrelsen hurtigst muligt. Via kontoret.
 
2. Økonomi

Der arbejdes stadig på at finpudse årsregnskabet for 2004, så jeg kan desværre ikke oplyse om det i detaljer. Men jeg kan oplyse, at det tegner til at blive et pænt resultat med en betragtelig nedbringelse af gælden. Vi er ved godt mod, men der er stadig en del arbejde at gøre. Repræsentantskabet har vedtaget et realistisk budget for 2005. Men Hovedbestyrelsen, tennisbestyrelsen og fodboldbestyrelsen arbejder kontinuerligt på at nedbringe udgifter og skabe ekstra indtægter, sådan som det også skete i det forløbne år.
 
3. Assistance til Finn Jacob

Vi har foreløbig for to måneder fået assistance til inspektør Finn Jacob. Det er Egon Vandbæk, som vil arbejde hos os den kommende tid. Velkommen til ham. Og til alle I andre: Tag godt imod ham. Vi håber, det bliver til mere end to måneder.
 
4. Cafe Frederiks

Hvis nogen ikke skulle have opdaget det, har vores nye restauratør Ole Klein officielt åbnet Cafe Frederiks her i begyndelsen af januar. Ole og hans personale har allerede tilført klubben masser af liv, godt humør, gode ideer og helt igennem fantastisk mad. Hvis nogen endnu ikke har prøvet at spise i cafeen, så gælder det om at få reserveret bord i en fart. Endnu en gang velkommen til Ole og hans personale.
 
5. Ændring i Hovedbestyrelsen

Henrik Andersen, der var som suppleant-medlem af hovedbestyrelsen er trådt ud. I stedet er Bo Eklund blevet tilknyttet hovedbestyrelsen som tilforordnet fra tennis. Vi siger tak til Henrik for indsatsen og velkommen til Bo.
 
6. B.93 Kontraktfodbold Aps

Som de fleste vil vide det, er driften af klubbens 1. divisionshold i fodbold, blevet placeret i et selvstændigt anpartsselskab med navnet B.93 Kontraktfodbold Aps. Henrik Engel er blevet ansat som direktør. Bestyrelsesformand er Jørgen Norsker.
 
Og husk i øvrigt, at I kan læse alt om klubbens liv og aktivitet på Danmarks bedste klubhjemmeside: b93.dk.
 
Venlig hilsen
Hans Drachmann
Hovedbestyrelsen

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 3605
Senest opdateret: 22 september 2016