Klik billedet
Nyt fra generalforsamlingen Udskriv Email
Untitled document

22. april 2016
Ny kasserer i B.93
Adam Mollerup blev valgt til kasserer i B.93 på generalforsamlingen.


Adam_200pxFodboldbestyrelsen og tennisbestyrelsen havde i enighed indstillet Adam Mollerup til valget som ny kasserer, da der tirsdag den 19. april blev holdt ordinær generalforsamling i B.93.

Adam Mollerup er 38 år og har spillet tennis i klubben, siden han var 12 år. Adam er uddannet i offentlig administration og arbejder til daglig med økonomistyring og effektiviseringer, og han har derfor en solid baggrund for at gå ind i arbejdet med at sikre en effektiv drift af B.93.

Adam Mollerup afløser Hans Bay, der på generalforsamlingen valgte ikke at genopstille efter 12 år som kasserer. Medlemmerne og hovedbestyrelsen takkede Hans Bay for indsatsen gennem de mange år.

Det fremgik af beretningen til hovedbestyrelsen, at klubben både sportsligt og organisatorisk er inde i en god udvikling. Klubben har 3.000 medlemmer, mange frivillige, en voksende stab af fastansatte og et dygtigt talentarbejde i både tennis- og fodboldafdelingen.

To vanskelige sager, der var indbyrdes forbundne, har dog også præget hovedbestyrelsens arbejde i det seneste år.


Aps'et og skolen


De tidligere ejere af 80 procent af anparterne i B.93 Kontrakt Fodbold Aps meddelte i juli sidste år, at de leverede anparterne tilbage til klubben. Desværre viste der sig at være en underbalance på 700.000 kroner i selskabet, som fodboldafdelingen måtte påtage sig for at undgå en konkurs.

Samtidig opsagde bestyrelsen for B.93's Skole- og Idrætsakademi, der har en af de tidligere medejere af Aps'et som formand, i juni sidste år lokaleaftalerne med klubben. Skolen har senere ændret både navn og vedtægter, så B.93 ikke længere indgår, og i stedet udpeges flertallet i skolens bestyrelse af en erhvervsdrivende fond.

Skolen flytter under navnet Københavns Skole- og Idrætsakademi til nye lokaler i Ryparken senest med udgangen af juni i år. Der er derfor ikke længere nogen forbindelse eller samarbejde mellem skolen og B.93. Skolen har meddelt, at den fra 2017 indgår samarbejde med Fremad Amager.

2016_Hans_Drachmann_Aflaegger_Beretning_715px
B.93's formand Hans Drachmann aflægger beretning på generalforsamlingen i restauranten på Svanemølleanlægget.
Foto: Torben Klarskov.


B.93 arbejder som led i talentarbejdet i både fodbold- og tennisafdelingen på at skabe et nyt skoletilbud til unge fra 6. til 9. klasse og vil senere informere mere om dette arbejde.

Selskabet bag 1. holdet i fodbold blev sidste sommer rekonstrueret og tilført ny kapital, da tre ny investorgrupper trådte til for at drive divisionsholdet i fodbold i samarbejde med klubben, hvilket allerede har givet resultater, der tegner lovende for fremtiden.


Anlægsforbedringer


Hovedbestyrelsen har i det seneste år arbejdet med en række forbedringer af klubbens anlæg og daglige drift, og dette arbejde vil fortsætte i det kommende år.

1. salen i klubhuset er med støtte fra kommunens klubhuspulje sat i stand.

Klubben har efter aftale med kommunen overtaget vedligeholdelsen af tennisbanerne, og banerne på det gamle anlæg er blevet renoveret.

Der er fra Københavns Kommune og DBU bevilget penge til en minifodboldbane på arealet mellem tennishallen og pavillonen som første etape frem mod et børne- og familieidrætsområde.

Og det næste års store sag bliver forhandlingerne om anvendelsen af gasværksgrunden, der vil få betydning for klubbens anlæg.

Der er og vil samtidig blive sat gang i en række tiltag for at forbedre rammerne i klubhuset, ligesom klubbens hjemmeside vil blive moderniseret i det kommende år. Arbejdsopgaver, som vil inddrage mange af klubbens frivillige

Skrevet af Klaus B. Johansen   
Antal hits: 254
Senest opdateret: 22 september 2016