Klik billedet
Ny hovedformand Udskriv Email
Untitled document

4. september 2014
Ny hovedformand
Johnny W. Hansen forlader posten efter godt 10 år. Jørgen Ritnagel er konstitueret formand.

Johnny_Wetterstein_100pxJohnny Wetterstein Hansen har trukket sig som formand for hovedbestyrelsen i B.93. Årsagen er, at han er blevet leder af B.93's Skole- og Idrætsakademi.

Det betyder, at hovedbestyrelsens næstformand, Jørgen Ritnagel, er blevet konstitueret som formand. Jørgen Ritnagel har siddet i hovedbestyrelsen de sidste 10 år som enten fodboldformand eller generalforsamlingsvalgt repræsentant for fodboldafdelingen.

Johnny W. Hansen blev valgt som formand på generalforsamlingen i april 2004. Dengang stod klubben med meget alvorlige problemer i form af en stor gæld, faldende medlemstal i både fodbold- og tennisafdelingen og en uafklaret situation med den gamle tennishal på Østerbro Stadion.

Problemer, som blev løst i de følgende år, hvor gælden blev ryddet af vejen, medlemsfaldet blev vendt til medlemsfremgang, og B.93 indgik i en helhedsløsning for idrætten på Østerbro, som gjorde det muligt for B.93 selv at opføre den nye tennishal på Svanemølleanlægget, mens Københavns Kommune gennemførte en renovering af Østerbro Stadion.

Der er med andre ord sket betydelige fremskridt i de 10 år.

I et brev til hovedbestyrelsen i B.93 skriver Johnny W. Hansen, at det "har været en stor ære og fantastiske 10 år at stå spidsen for B.93".

"Jeg har været en del af et team, der igennem årene har vendt en økonomisk nedsmeltning af klubben til en økonomisk fremgang, etableret ny tennishal og kunststofbaner til fodbolden, sikret en medlemsmæssig fremgang generelt i klubben og meget mere".

Den afgående formand lægger ikke skjul på, at der undervejs gennem de 10 år har været en del søgang med konflikter mellem afdelingerne og internt i hovedbestyrelsen.

"Men mange parterapeuter har påstået, at det er med til at holde sammen på ægteskabet. Jeg tror, at vi alle er klar over, at det vi til dagligt har ansvaret for, er noget meget værdifuldt, og som har glædet unge og gamle i generationer", skriver Johnny.

Jeg har nu fået æren, som skoleleder, at stå i spidsen for det skoleprojekt, der skal skabe en sammenhængende hverdag mellem idræt og skole for unge mennesker i B.93, der vil rigtig meget med deres sport og deres uddannelse. Her forleden dag rundede B.93's Skole og Idrætsakademi elev nr. 93. Det vil jeg nu koncentrere mig helt og fuldt om, og derfor overtager Ritter rorpinden som hovedformand for Boldklubben af 1893".

Torben Klarskov, der er suppleant for Jørgen Ritnagel, træder ind i hovedbestyrelsen som fodboldrepræsentant.

Johnny W. Hansen har det seneste år været primus motor i etableringen af B.93's Skole- og Idrætsakademi, som både fodbold- og tennisafdelingen har set som et meget perspektivrigt tiltag, som fremover kan blive til stor gavn for B.93.

Johnny har lagt en kæmpe indsats og engagement i det arbejde, og han har gennem 10 år som hovedformand gjort en kæmpeindsats for B.93.

Det skylder B.93 ham stor tak for. Og det bliver der helt sikkert lejlighed til at sige på et senere tidspunkt i klubben.

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 2708
Senest opdateret: 22 september 2016