Klik billedet
Referat af ekstraordinær generalforsamling Udskriv Email
Untitled document


51 medlemmer var mødt op til mødet 3. september 2013.

Torben Henriksen valgtes til dirigent, Torben Klarskov til referent og Steen Müntzberg og Nicolas Nielsen valgtes til stemmetællere.


Dagsorden

Eneste punkt på dagsordenen:


Ændring af vedtægterne for Boldklubben af 1893
§ 3 3. afsnit siger:

”Klubben skal til enhver tid have den bestemmende indflydelse i dette selskab”Hovedbestyrelsen foreslår, at afsnittet ændres til:

”Klubben skal til enhver tid have minimum 20 procent af anparterne eller aktierne i dette selskab”

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Da der var 51 medlemmer til stede ville det kræve ¾ af de afgivne stemmer for at forslaget kunne blive vedtaget (39).

Dirigenten havde i sin egenskab af advokat gennemlæst de papirer, der var udarbejdet med henblik på salget af anparter og foreslået en del ændringer.

a)    Aftale mellem Boldklubben af 1893 og Jørgen Wenshøj og Michele Guarini
b)    Samarbejdsaftale mellem Boldklubben af 1893 og B.93 Kontraktfodbold Aps
c)     Anpartshaveroverenskomst.

De nævnte papirer havde ligget til gennemlæsning på klubbens kontor en uge før mødet.

Fodboldformand Hans Drachmann henviste til de ændringer, der nu var indført i de tre papirer. De ændringer var indført som følge af de kommentarer, der fremkom på den første generalforsamling, og de var indskrevet med kursiv i materialet. Hans Drachmann anbefalede på Hovedbestyrelsens vegne, at man stemte ja til forslaget

Det affødte et enkelt spørgsmål fra salen, der ønskede at de to kommende anpartshavere redegjorde lidt for deres baggrund og kommende strategier.

Jørgen Wenshøj var ikke til stede grundet generalforsamling i hans firma, men Michele Guarini redegjorde for sine forudsætninger og kommende ideer med førsteholdet. Målet var oprykning til 1. division og en fastholdelse af vore talenter, der for U17 og U19 holdet skulle indebære, at holdene skulle optræde i elite rækkerne.

Herefter foreslog dirigenten, at man gik til afstemning ved håndsoprækning. For forslaget stemte 50 og imod 1- Ingen undlod at stemme. Forslaget var derefter vedtaget.

Formanden takkede dirigenten for ledelsen af mødet, men også for hans store indsats med udarbejdelsen af det nødvendige materiale.

Jørgen Ritnagel afsluttede med at stå i spidsen for det berømte B.93 Hurra.

Mødet sluttede 21.15.


Referent: Torben Klarskov

 

 

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 2469
Senest opdateret: 22 september 2016