Klik billedet
Ordinær generalforsamling i B.93 19.4.2012 Udskriv Email
Untitled document


Her er referatet fra generalforsamlingen 19. april 2012.


1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Torben Henriksen(dirigent) Torben Klarskov (referent) Palle Jørgensen og Klaas Muizelaar (stemmetællere)

Forsamlingen iagttog et minuts stilhed for de medlemmer, der i løbet af året var afgået ved døden: Kurt Henriksen, Kaj Sode-Petersen, Ove Bech Jensen, Bernhard Deneke og Keld Svensson.


2. Jubilæer, prisuddelinger m.m.

25 års nålen til: Jens Jørgensen, Flemming Johansen, Michael Olesen, John Møller Petersen (til stede) og Kasper Thrane,
40 års nålen til: Dennis Høgart (til stede), Curt Nielsen, Keld Svensson
50 års nålen til: Jørgen Steen Jensen.

Årets B.93'er valgt af fodboldafdelingen. Blev Nicolai Bo Hjeds (til stede). Fodboldformand Hans Drachmann begrundede valget og Nicolai Bo Hjeds takkede for udnævnelsen.

Årets leder valgt af Tennis og Fodbold: blev Torben Klarskov. Johnny Wetterstein begrundede valget og Torben Klarskov takkede for prisen.

Fortjenstnålen til Erik Brenting (ikke til stede) og Kaj Boll Christensen (til stede).


3. Hovedbestyrelsens beretning

Formanden Johnny Wetterstein aflagde beretningen.

Spørgsmål og kommentarer: Klaas Muizelaar ville vide om den indgåede samarbjedsaftale mellem tennis og fodbold stadig var gældende

Johnny Wetterstein svarede bekræftende herpå. Der indkaldes snarest til et evalueringsmøde med de implicerede parter.

Herefter blev beretningen godkendt.


4. Aflæggelse af revideret regnskab

Kasserer Hans Bay gennemgik regnskabet, der var lagt frem til deltagerne. Blev godkendt af forsamlingen.


5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.


6. Valg

Kasserer: Hans Bay blev genvalgt.
Fodboldrepræsentant: Jørgen Ritnagel blev genvalgt.
Suppleant for Fodboldafdelingen: Torben Klarskov blev valgt.
Suppleant for Tennisafdelingen: Klaas Muizelaar blev valgt.
Valg af revisor: Statsautoriseret revisor Peer Appel fra Kallermann Revision blev genvalgt.


7. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.30 med et rungende B.93 Hurra.


Referent: Torben Klarskov
 

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 3296
Senest opdateret: 22 september 2016