Klik billedet
Indkaldelse til generalforsamling Udskriv Email
Untitled document

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Boldklubben af 1893

Torsdag 19. april 2012 klokken 19.30 på Slottet


Adresse: Ved Sporsløjfen 10 , 2100 København Ø.


Dagsorden


1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Jubilæer og prisuddelinger m.m.
3. Hovedbestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag

Forslag til generalforsamlingen skal være Hovedbestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag indleveres på klubbens kontor.

6. Valg:

   - Kasserer (Hans Bay genopstiller)
   - Fodboldrepræsentant (Jørgen Ritnagel genopstiller)
   - Suppleant for fodbold (Torben Klarskov genopstiller)
   - Suppleant for tennis
   - Valg af revisor (Hovedbestyrelsen foreslår Kallermann Revision)

7. Eventuelt


Venlig hilsen
Hovedbestyrelsen

Skrevet af Klaus B. Johansen   
Antal hits: 3283
Senest opdateret: 22 september 2016