Klik billedet
Referat af ekstraordinær generalforsamling Udskriv Email
Untitled document

Generalforsamlingen blev afholdt 14. februar 2012 i klubuset med følgende


Dagsorden1. Valg af dirigent og referent
Palle Banks Jørgensen og Torben Klarskov blev valgt.


2. Forslag om sammenslutning af pige - og kvindehold fra B.93 med HIK og Skjold
Forslaget kan ses i sin helhed på kontoret og på klubbens hjemmeside.

Hans Drachmann, formand for fodboldafdelingen, præciserede indledningsvist, at forslaget går ud på, at:

--------------------

Generalforsamlingen godkender aftale om delvis fusion i form af sammenslutning af pige- og kvindehold i B.93-HIK-Skjold,
dog således, at hvis aftalen mod forventning ikke godkendes i HIK vil den gælde alene for B.93 og BK Skjold med den konsekvensændring, at HIK udtages af aftalen, at antallet af bestyrelsesmedlemmer nedsættes til fire plus 2 suppleanter, samt at U18 spiller på B.93's licens.

----------------

Hans Drachmann begrundede forslaget og argumenterede for at forslaget kunne vedtages. Spørgsmålet havde tidligere været drøftet på fodboldens årsmøde. DBU krævede at de tre klubber hver for sig behandlede spørgsmålet på en generalforsamling. HIK havde vedtaget at gå ind for forslaget og Skjold havde punktet til behandling den 20. februar. Den delvise fusion vil omfatte alle pige - og kvindehold i de tre klubber. Hver klub ville mønstrer i dag cirka 200 medlemmer. En sammenlægning ville betyde, at Kvindefodbolden i Københavnsområdet ville få et gigantisk løft. En mulighed for oprykning til 3 F Ligaen for førsteholdet, der allerede har kvalificeret sig til at spille pokalsemifinale 18. og 25. april mod Viborg hjemme og ude. Ansøgningen skal være DBU i hænde den. 1. marts.

Ebbe Lund ville vide om pigerne i de tre klubber bakkede op om ideen. Bestyrelsesmedlem Peter Vest kunne svare bekræftende. Sæsonen havde budt på stor tilfredshed med ordningen fra alle sider. 600 medlemmer ville betyde mulighed for endnu større forældreopbakning med henblik på at rekruttere ledere og trænere.

Kenneth Karstensen ville høre om, der var forslag til et navn. Hans Drachmann: kunne svare at det foreløbige navn ville være B.93-HIK-Skjold, så kunne man siden tage stilling til et eventuelt nyt fælles navn, men beslutning ville kræve enighed mellem klubberne som beskrevet i aftalen.

Bjarke Møller ville vide om holdene under 12 år fortsætter separat. Hans Drachmann: svarede, at alle pige- og kvindehold i henhold til aftalen bliver fælles og har aktiviteter ligeligt fordelt på de tre klubbers anlæg, men det indgår i aftalen, at der skal være tilbud om træning på alle de tre klubbers anlæg for U12 og yngre. Det fremgår også af aftalen. Der skal være et tilbud til alle under 12 år om mindst to gange ugentlig træning.

Herefter gik man til afstemningen. Alle de forsamlede kunne stemme for forslaget. Et enkelt medlem undlod at stemme.


3. Eventuelt
Henning Tøth ville vide, hvor holdet skulle spille sine hjemmekampe. Hans Drachmann svarede Østerbro Stadion og Klosterfælleden.
Generalforsamlingen afsluttedes kl.20.30 med et rigtigt B.93 hurra for det nye tiltag.


………………………………………………………..   ……………………………………………….
Palle Jørgensen Dirigent                   Torben Klarskov referent

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 3690
Senest opdateret: 22 september 2016