Klik billedet
20090421 Referat af generalforsamling Udskriv Email
Untitled document

Referat af ordinær generalforsamling i B.93 21-4-2009

Der var mødt 96 medlemmer op til generalforsamlingen.


1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Dirigent: Torben Henriksen
Referent: Hans Drachmann
Stemmetællere: Palle Jørgensen og Henrik Dreiager.

Derpå holdt forsamlingen et minuts stilhed til ære for de medlemmer, der er afgået ved døden:

Leif Milwertz, Willy "Texas" Nielsen, Kai Seip Nielsen.


2. Jubilæer og hædersbevisninger

25 år
Jens Ritnagel
Benny Gerneke
Simon Lübecker
Marco Ecks
Poul K. Andersen

40 år
Ole Dannebrog Andersen
Hans Drachmann
Claus Vandborg
Flemming Juul Fog

50 år
Kaj Boll Christensen
Jørgen Brøndberg
Svend Boelsmand
Lucette Jensen

60 år
Ole Flemming Hansen
Kai Ove Møller
John Runnov
Leif Clemens Pedersen

80 år
Ove Bech Jensen

Årets B.93'er
Stefan Due Jensen for en stor indsats i fodboldseniorafdelingen og for den samlede klub igennem en årrække.

Årets Leder
Jens Kampmann, formand for Østerbros Idrætspark A/S, for sin meget store indsats i arbejdet med opførelsen af de nye haller.


3. Beretning

Formanden Johnny W. Hansen aflagde beretning. Beretningen blev godkendt.


4. Aflæggelse af revideret regnskab

Kassereren aflagde regnskab. Regnskabet blev derefter enstemmigt godkendt.


5. Indkomne forslag

Der var indkommet to forslag:

1. Tommy Møller fra fodboldbestyrelsen havde stillet følgende forslag:

"Hovedbestyrelsen bemyndiges til at indgå en aftale med aftale med håndboldklubben Team København om, at denne lejer sig ind i B.93's klubhus, således at Team København kan bruge de åbne klublokaler i stueetagen på linje med B.93-medlemmerne og får mulighed for en fast kontorplads (skrivebord), lagerrum i kælder og mulighed for at reservere holdtider i motionsafdelingen med mere.

Begrundelse

B.93 har gennem flere år haft drøftelser med Team København om, at håndboldklubben kunne leje sig ind i B.93 klubhus. I december 2007 meddelte håndboldklubben, at man ønskede en sådan lejeaftale, og hovedbestyrelsen besluttede i januar 2008 at gå i forhandlinger om en sådan aftale. Forhandlingerne blev i begyndelsen af 2009 ført til et positivt resultat.

På den baggrund foreslås, at hovedbestyrelsen bemyndiges til at indgå denne aftale, der vil:

-- Give en forbedring af det sociale miljø i klubben.
-- Give et økonomisk tilskud til driften af klubhuset, hvilket er ønskeligt i lyset af, at fodboldafdelingen fra 2010 ventes at skulle betale 80 procent af udgifterne til dette.
-- Give mulighed for samarbejde til gavn for begge klubber."

Tennisrepræsentant Klaus Klinge og tennisformand Ole Rasmussen stillede ændringsforslag, der tilføjede, at der skulle være enighed i HB om aftalen.

Afstemning om Klaus Klinge og Ole Rasmussens ændringsforslag: 10 stemmer for, 70 imod.

Dermed var Tommy Møllers forslag tilbage.
Afstemning om Tommy Møllers forslag: 70 for, 8 imod.

Forslaget var dermed vedtaget.

2.  Palle Banks havde stillet forslag om, at punktummet i B.93 blev udeladt.

Forslaget blev efter debat nedstemt med et klart flertal. Ingen præcis stemmeoptælling, men cirka 20 for og 40 imod.


6. Valg

Valg til hovedbestyrelse

Formand: Johnny W. Hansen blev valgt uden modkandidat.
Tennisrepræsentant: Klaus Klinge valgt uden modkandidat.
Suppleant for fodbold: Torben Klarskov genvalgt uden modkandidat.
Suppleant for Tennis: Flemming Bak Jensen genvalgt uden modkandidat.
Valg af revisor: Kallermann Revision A/S (Peer Appel) genvalgt.


7. Evt.

Ernst Ecks mindede om det forslag om nedsættelse af udvalg, der skulle se på revision af vedtægter, som blev vedtaget på sidste års generalforsamling. Påmindelsen blev modtaget af hovedbestyrelsen.

Jørgen Jensen anmodede om, at Old Boys-holdene også kan spille på græs om sommeren. Hans Drachmann svarede, at fodboldbestyrelsen har besluttet, at det kan ske, når der er mulighed for det.

Jakob Thomsen, 1. senior, opfordrede til, at lysanlægget bliver forbedret.

 

----------------------

 

Generalforsamlingen sluttede klokken 21.53 med udbringelse af et B.93 hurra under ledelse af æresmedlem Jørgen Norsker.

 

Referent: HD

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 3426
Senest opdateret: 22 september 2016